Dalug.nu

Om operativsystemet Linux

Tekniken underlättar för företagare

På olika sätt har tekniken hjälp företagare på traven med deras marknadsstrategier i verksamheten. IKT(information och kommunikationsteknologi)-samhället gör att företagen mer sällan möter deras kunder ´face to face´ på både gott och ont. Vi skapar nätverk runt företagets varumärke och kommunikationen har förändrats avsevärt. Fördelen är att de kan prata med sina kunder mer effektivt och ta reda på specifika behov. Genom det kan man göra sina kunder nöjdare, även möjligheten att öka kundens lojalitet genom facebook-sidor och viral marknadsföring. Kampanjer och tävlingar förlagda på nätet får stor genomslagskraft för kunders nöjdhet.

När företaget nu har etablerat en kontakt med sina kunder och locka in flera via exempelvis kampanjer så är det en bra idé att skaffa utrustnings som stödjer tillkomsten av kundrelationer. Är företaget inom handelssektorn kan det vara smart att införskaffa ett digitalt kassasystem också som klarar av den högre belastningen, för mer info klicka här. Det är också viktigt att tänka på att ha en bra strategi för sin kommunikation med kunden, vad ska delas och hur? All information måste inte delas men för lite kan också ge problem. En bra balans är alltid smart.