Dalug.nu

Om operativsystemet Linux

Risken med att översätta själv

De flesta svenskar är ganska bra på engelska. Det är den allmänna uppfattningen, och det stämmer också. Men den betydelse man brukar lägga i uttrycket vara bra på då är att svenskarna har ett stort passivt ordförråd, och alltså förstår många ord. Att förstå ett språk handlar många gånger om att förstå ord i ett sammanhang, och varje enskilt ords betydelse är inte lika viktig.

Men när man ska tala ett språk själv blir det ofta svårare. Prata klarar de flesta svenskar av, men när det handlar om mer specifika saker, som olika fackområden, är det inte alltid lätt. För att ytterligare försvåra saker och ting så finns det förutom det formella talspråket, fyllt av branschjargong och specifika termer, även det formella skriftspråket, som i engelskan skiljer sig väsentligt ifrån talspråket. Man ska inte bara uttrycka sig med rätt ord, man ska också göra det på ett grammatiskt korrekt sätt, och stava rätt när man skriver.
Testa dig själv, vet du vad följande saker heter på engelska?

 • Äggstock
 • Knappslå
 • Barnavårdscentral
 • Plös
 • Dagsverke
 • Groggvirke
 • Pladask
 • Plaskdamm
 • Tvestjärt
 • Knott
 • Konkurrensverk
 • Partisekreterare
 • Kisel

Hur många av orden kunde du översätta?
Nu kanske du undrar varför vi gav exempel på ord som man inte alltid hittar i ett vanligt lexikon? Jo, vi vill göra alla som kanske funderar på att starta en hemsida inom ett smalt ämne uppmärksamma på att den egna språkfärdigheten kanske inte räcker till för översättningen. Anlita hellre en översättningsbyrå, för översättningsbyrån kan översätta även tekniska uttryck.