Dalug.nu

Om operativsystemet Linux

Handdatorer på allt fler områden

En handdator är en dator som är så pass liten att den går att hålla med en hand. För tio år sedan var det framför allt affärsmän som befann sig på resande fot en stor del av året som använde dessa, då de innehöll funktioner som kalender och möjlighet att skicka mejl. Nuförtiden har många mobiltelefoner dessa funktioner, men det betyder inte att handdatorerna har spelat ut sin roll. De används inte till samma saker som tidigare, men istället har man funnit nya användningsområden för dem.

  • Företaget Spintso PDA i Borlänge har utvecklat en handdator för fotbollsdomare, som hjälper till med bl.a. tidtagning och registrerar exakt tidpunkt för olika händelser. Den har redan använts i mer än 25 000 fotbollsmatcher. Mer info om produkten finns på www.spintso.se.
  • I Trelleborg i Skåne utrustas personalen inom vård och äldreomsorg med handdatorer för att effektivisera arbetet. Man vill se om vårdtagarna får den hjälp de har rätt till, och man vill även se om arbetet kan organiseras på ett mer effektivt sätt. Läs mer om detta försök, och bakgrunden till det, på www.sydsvenskan.se.
  • Handdatorer är även vanliga inom industri och logistik, för att läsa av streckkoder och skicka informationen vidare till en central enhet. Denna typ av handdatorer finns det mer information om på http://www.applog.se.