Dalug.nu

Om operativsystemet Linux

Förbättra processer i företaget

Oavsett vilken bransch man själv är verksam inom så handlar det för allra flesta olika organisationerna om att kunna förbättra och effektivisera sina processer och dagliga rutiner och arbetssätt. Detta gäller bland annat för företag och organisationer vilt skilda områden som inom hälso-och sjukvård, försäkringsbranschen och för byggbranschen. För att bara nämna några. Mycket av det som man skulle kunna förbättra inom de olika verksamheterna handlar om olika tekniska lösningar som sedan löser reella problem som kan uppstå i projektarbeten eller när man på andra sätt behöver ha en fungerande kommunikation mellan de olika grupperna inom företagen.

Praktiska lösningar

En smidig lösning för företagen, som har utvecklats under de senaste åren, är det som man brukar kalla för Software as a Service, som brukar kallas för SaaS. Software as a Service är ett sätt för företagen att bygga bort mycket av de tekniska krångel som kan uppstå och kräva en teknisk administration genom att lösa det vanliga krånglet med uppdateringar och licenser av företagens redan installerade mjukvara. Detta kan verka som ett litet problem men sanningen är att många företag årligen lägger ner en hel del tid på att de olika programmen som behövs på varje dator ska vara uppdaterade när det gäller saker som just licenser och uppdaterade versioner.

Andra former av processer som skulle kunna förbättras hos de flesta företagen och verksamheterna är lösningar till hur man rent praktiskt ska lösa arbetet med olika projektgrupper och samarbeten mellan olika avdelningar på ett företag. Med gemensamma system som underlättar processerena blir det lättare med saker som att hålla ett möte på nätet eller att sammanföra olika versioner av ett och samma dokument.