Dalug.nu

Om operativsystemet Linux

Elbilar som drivs av smutsig el

I ett tidigare inlägg skrev vi om hur det är dags att fokusera på miljötänket inom teknik, något som allt fler i företagsvärlden hakar på. I dag fortsätter vi inom ämnet och skriver om elbilar, denna gången i Kina och varför detta bidrar till mer ont än gott.

I en artikel i Dagens Nyheter kan vi läsa om hur Kina storsatsar på att införa elbilar med anledningen att man vill skingra smogen i landets städer. Bara under förra året så fyrfaldigades försäljningen av sådana här smarta och miljöskonande bilar, och målet är att med hjälp av subventioner ha ungefär fem miljoner fordon som drivs med ny energi år 2020, om knappa fyra år alltså.

Elbilar drivs av smutsig el

ShanghaiMen mitt i glädjeyran visade det sig att elbilar faktiskt utgör ett större hot mot miljön än bensindrivna, i alla fall i nuläget. Det på grund av att Kina till stor del får sin elektricitet från gamla kolkraftverk som producerar riktigt smutsig energi. Det gör att elbilar i Kina laddas med två till fem gånger så mycket smogbildande partiklar och utsläpp som fordon som drivs av sedvanliga smutsbensinen. Så för elbilar sker inte utsläppen ur avgasarröret som med vanliga bilar utan indirekt, på de ställen där kraftverken finns – ofta utanför tätorter.

Ja det låter absurt men det är faktiskt ett faktum. Om energikällan i sig är ordentligt smutsig blir också följden att allt som drivs av det indirekt bidrar till att försämra miljön ytterligare. Det enda som kan göra det renare i Kina är att renare energiframtagning sker, vare sig det är med solceller eller andra smarta tekniker. Kina planerar dock att göra detta, denna omställning, vilket i sig skulle göra växthusgaserna mindre påtagliga och även elbilarna mycket grönare – som syftet med de initialt varit. Men detta kommer följaktligen ta tid, detta på grund av att Kinas ekonomi är svajig, att miljarder människor bor i detta land, och lever av just energiproduktionen och de stora kolkraftverken.

Shanghai-skyline-by-nightIbland annat den kinesiska storstaden Shanghai är smogen ibland så smutsig och kraftig att det kan vara direkt farligt att bevistas ute. Det är givetvis förbränningen av kol som är boven i dramat, och då alltså energipolitiken i grunden. I vissa fall är nämligen smogen så tung att det inte ens går att se människor som står rakt framför en. De höga halterna av föroreningar kräver enligt WHO tusentals förtida dödsfall varje år i Kina, och detta är en av landets stora problem att hantera. Med de partikelvärden som då och då fullständigt tar över luften gör samma verkan som om man står i närheten av en eld. Det svider i ögonen och i halsen, och leder på lång sikt till ökad risk för bland annat hjärt- och kärlproblem.

Det som gäller är alltså att byta energikälla. För energi behövs och den kommer som sagt från kolkraft, något som oroar många. Hur man ska hantera detta är ännu i dag litet osäkert men det är något som måste hanteras snarast och de med krafttag samt hjälp från säkerligen andra av jordens länder som kommit längre i dessa energifrågor och miljöfrågor än vad Kina har gjort.