Dalug.nu

Om operativsystemet Linux

Den nya tidens telefonväxlar

Den moderna telefonitekniken har inte gjort telefonväxlar omoderna. Däremot har de stora växlarna där telefonister kopplade om samtal manuellt försvunnit. Nuförtiden sker kommunikationen i många växlar via internet, och använder samma protokoll som all annan kommunikation på nätet. Kostnaderna för telefonväxlar har också minskat, eftersom den hårdvara som behövs blivit billigare, och det finns open source-programvara att tillgå, som för det mesta är gratis att använda.

Ett exempel på denna typ av växel, byggd på fri mjukvara, är systemet Asterisk, som kan användas för flera olika protokoll, däribland Skype. Företag som försökt utmana de stora telebolagen har ofta använt sig av Asterisk, däribland Rix Port80, som senare bytte namn till Phonera. Asterisk portades till flera operativsystem, däribland Mac OS X och Linux, men inte till Windows. Man skapade även ett grafiskt skal, FreePBX, som släpptes under den fria licensen GNU GPL. Enligt beräkningar använder en halv miljon telefonsystem runt om i världen FreePBX.

Som många andra open source-projekt har Asterisk en hängiven kärna av fans som utvecklar tillägg till programmet. Det finns även forum på internet där man kan få hjälp med sina frågor. Det finns även chattrum på bl.a. FreeNode där de intresserade kan diskutera Asterisk.